Aktualności

Publikacja zaproszeń do składania ofert w przetargach na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

Publikacja zaproszeń do składania ofert w przetargach na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

W dniu 23 czerwca 2016 r. Minister Środowiska ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49h ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.), dwa publiczne zaproszenia do składania ofert w przetargu na udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w obszarze Błażowa oraz Międzyrzecze. czytaj dalej >
Biała księga ochrony złóż kopalin

Biała księga ochrony złóż kopalin

Ministerstwo Środowiska, publikując dziś Białą księgę ochrony złóż kopalin, inicjuje szeroką dyskusję na temat systemowych rozwiązań w zakresie ochrony strategicznych złóż kopalin, którym obecny system prawny nie zapewnia dostatecznej ochrony. Biała księga postuluje utrzymanie dostępności złóż, które tworzą cenną bazę surowcową. Chodzi o zabezpieczenie najważniejszych z punktu widzenia interesu państwa złóż przed takim zagospodarowaniem terenu, które uniemożliwiałoby lub znacznie utrudniało ich późniejszą eksploatację. czytaj dalej >

Archiwum Aktualności