Profesor Mariusz Orion Jędrysek powołany na stanowisko Głównego Geologa Kraju

Premier Beata Szydło powołała w dniu 19 listopada 2015 r. na stanowisko wiceministra środowiska i Głównego Geologia Kraju Mariusza Oriona Jędryska.

Mariusz Orion Jędrysek jest absolwentem Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, profesorem zwyczajnym dr hab. nauk o ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej oraz prekursorem poszukiwań gazu łupkowego w Polsce.

W latach 2005-2007 był Głównym Geologiem Kraju. Od 2011 roku jest Posłem na Sejm. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Założyciel i przewodniczący parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, członek parlamentarnych zespołów m.in. ds. obniżenia cen paliw w Polsce i gazu łupkowego.

Od 1986 roku członek NSZZ „Solidarność”. W latach 2006-2007 prezydent, a w latach 2007-2008 - wiceprezydent Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W 2007 roku był redaktorem naczelnym serii monograficznej z zakresu geologii. W 2010 roku był wiceprzewodniczącym Grupy Sterującej Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji w Climate KIC EIT. Jest członkiem Konwentu Akademii Górniczo Hutniczej i Komitetu Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Odbył liczne staże naukowe, m.in. w Japan Society for the Promotion of Science i Fundacji Humbolta.