Pierwsze wysłuchanie na temat gazu z łupków za nami

1 października w Gdańsku odbyło się pierwsze wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”. – Wysłuchanie dało możliwość przedstawienia swojej opinii zarówno przeciwnikom, jak i zwolennikom poszukiwania gazu z łupków w Polsce. Zaprosiliśmy do udziału wszystkich zainteresowanych, także tych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego stanowiska na ten temat. Cieszę się, że odzew od mieszkańców, instytucji i podmiotów z północnej Polski był tak duży – podsumowuje spotkanie wiceminister Piotr Woźniak.

W wysłuchaniu wzięło udział ponad 150 osób, a około 30 z nich wystąpiło w roli aktywnych uczestników. Wszystkie osoby chętne do zabrania głosu miały możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Przedstawiciele Ministerstwa wysłuchali opinii wszystkich mówców.

Wśród uczestników znaleźli się mieszkańcy, urzędnicy samorządowi (wszystkich szczebli) z regionów, w których trwają poszukiwania, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz firm poszukiwawczych i innych spółek związanych z gazem z łupków, które prowadzą działalność w regionie Polski północnej.

Minister Piotr Woźniak, witając gości, zapewnił, że wszystkie zebrane podczas wysłuchania uwagi i rekomendacje zostaną wzięte pod uwagę i że Ministerstwo Środowiska udzieli odpowiedzi na zadane pytania.

Po zakończeniu kampanii powstanie raport, który określi najważniejsze potrzeby wszystkich grup osób biorących udział w wysłuchaniu i przedstawi rekomendacje dotyczące przyszłych działań.

W przerwach między wystąpieniami aktywnych uczestników pracownicy instytucji zajmujących się ochroną środowiska – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku i Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, a także Państwowego Instytutu Geologicznego i firmy wykonującej na zlecenie Ministerstwa Środowiska badanie opinii społecznej (TNS Polska), przedstawili krótkie prezentacje nt. ochrony środowiska, kontroli pracy przedsiębiorców oraz postrzegania gazu z łupków przez mieszkańców północnej Polski.

Z badań opinii społecznej, zrealizowanych dla Ministerstwa Środowiska przez TNS Polska, wynika, że 72% mieszkańców terenów, na których odbywają się lub są planowane poszukiwania, popiera wydobycie gazu z łupków w Polsce. Równocześnie prawie 60% respondentów akceptuje, by surowiec wydobywano w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Więcej informacji na temat raportu TNS Polska – tutaj.

W kolejny wtorek – 8 października – w Lublinie odbędzie się drugie wysłuchanie poświęcone tematyce gazu z łupków.

Prezentacje

Ministerstwo Środowiska
​TNS Polska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
​Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
​Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
​Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Wystąpienia aktywnych uczestników były rejestrowane – ich zapis dźwiękowy wkrótce znajdzie się na stronie lupki.mos.gov.pl.