POROZMAWIAJMY O ŁUPKACH NA LUBELSZCZYŹNIE

We wtorek 8 października w Lublinie odbyło się kolejne wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”. W spotkaniu wziął udział wiceminister środowiska – Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak.

Celem wysłuchania było umożliwienie zainteresowanym przedstawienia poglądów na tematy związane z gazem łupkowym. Wypowiadali się obywatele gmin, na obszarze których obowiązują koncesje poszukiwawcze, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Zakres poruszanych kwestii obejmował zagadnienia organizacyjne, prawne i środowiskowe.

Na podstawie jego przebiegu obydwu wysłuchań (poprzednie odbyło się 1 października w Gdańsku) Ministerstwo Środowiska opracuje dokument, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron.

W przerwach między wystąpieniami aktywnych uczestników pracownicy instytucji zajmujących się ochroną środowiska – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, a także Państwowego Instytutu Geologicznego i firmy wykonującej na zlecenie Ministerstwa Środowiska badanie opinii społecznej (TNS Polska), przedstawili krótkie prezentacje nt. ochrony środowiska, kontroli pracy przedsiębiorców oraz postrzegania gazu z łupków przez mieszkańców Polski.

Z badań opinii społecznej, zrealizowanych dla Ministerstwa Środowiska przez TNS Polska, wynika, że 72% mieszkańców terenów, na których odbywają się lub są planowane poszukiwania, popiera wydobycie gazu z łupków w Polsce. Równocześnie prawie 60% respondentów akceptuje, by surowiec wydobywano w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Więcej informacji na temat raportu TNS Polska – tutaj.

Prezentacje:

Minister Środowiska
​TNS Polska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
​Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
​Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie
​Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie