Rozporządzenie w sprawie przetargu na udzielenie koncesji dotyczących złóż węglowodorów

Z dniem 14 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża. Rozporządzenie określa: wymagania jakim powinna odpowiadać oferta składana w postępowaniu przetargowym na udzielenie koncesji, wymagane dokumenty, wymagania jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, wymagania niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy komisji, a także tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny oferty.

Rozporządzenie zostało wydane w związku z nowelizacją ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowane przepisy zakładają, że udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wymaga przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Poniżej prezentujemy treść nowego Rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.