Rozporządzenie w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

Z dniem 10 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

Dokumentacja geologiczno-inwestycyjna jest jedną z kluczowych zmian jakie wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W nowym prawie zrezygnowano z obowiązku sporządzania przez przedsiębiorcę dwóch odrębnych dokumentacji (dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów i projektu zagospodarowania złoża), wprowadzając  jedną dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów, zawierającą elementy obu dotychczasowych.

Poniżej prezentujemy treść nowego Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów