UMOWA SPOŁECZNA O ŁUPKACH W MIKOŁAJKACH POMORSKICH

12 września 2013 r. w Mikołajkach Pomorskich (pow. sztumski, woj. pomorskie) odbyło się spotkanie podsumowujące pilotaż projektu  „Razem o łupkach”. W spotkaniu, oprócz mieszkańców gminy i zaproszonych gości, uczestniczył także Główny Geolog Kraju, Piotr Woźniak.

Spotkanie dotyczyło prac Lokalnego Komitetu Dialogu (LKD) złożonego z mieszkańców gminy, przedstawicieli Urzędu Gminy oraz firmy Eni Polska Sp. z o.o., która posiada koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu na tym terenie. Celem LKD – oprócz zdobycia informacji nt. gazu z łupków i nawiązania dialogu między wszystkimi zainteresowanymi – było wspólne ustalenie warunków działania firmy w gminie Mikołajki Pomorskie. Efektem półrocznych prac LKD było wypracowanie i podpisanie umowy społecznej między firmą, wójtem i mieszkańcami.

Podczas spotkania, w czasie którego podpisano umowę, minister Woźniak odpowiadał na pytania mieszkańców dotyczące m.in. bezpieczeństwa prac poszukiwawczych oraz planowanych zmian w Prawie geologicznym i górniczym. W podsumowaniu pogratulował wszystkim członkom LKD zaangażowania w proces dialogu i życzył, aby dalsza współpraca przebiegała pomyślnie i z korzyścią dla społeczności lokalnej.

Projekt „Razem o łupkach” w gminie Mikołajki Pomorskie realizuje Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, a finansuje Fundacja im. Stefana Batorego. Kolejne działania w ramach przedsięwzięcia będą realizowane na terenie trzech województw (pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) przez Fundację Rozwiązań Ekoenergetycznych, a finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i trzech funduszy wojewódzkich. Projektowi patronuje Główny Geolog Kraju, Piotr Woźniak.