Zmiana granic obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych

W dniu 12 listopada 2015 r. Ministerstwo Środowiska działając na podstawie art. 49f ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 ze zm.) opublikowało ogłoszenie o zmianie granic obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych w 2016 r. (Runda 1) na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

Pełna treść Ogłoszenia o zmianie granic obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych na koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż w 2016 r. (w tym koordynaty obszarów) dostępna jest poniżej:

Ogłoszenie przetargów na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż nastąpi w 2016 roku. Informacja o przetargach zostanie umieszczona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska.

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z poniższymi materiałami: