Stan prac w Polsce

Według stanu na dzień 30 kwietnia 2016 r. w Polsce obowiązują 32 koncesje na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 10 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy).
 
Do 2 maja 2016 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.
 
Więcej aktualnych informacji znajduje się w poniższych zestawieniach i mapach.

Koncesje

Prace rozpoznawcze

Prace rozpoznawcze - węglowodory konwencjonalne