Stan prac w Polsce

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w Polsce obowiązuje 27 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 8 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy).
 
Do 2 stycznia 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.
 
Więcej aktualnych informacji znajduje się w poniższych zestawieniach i mapach.

Koncesje

Prace rozpoznawcze

Prace rozpoznawcze - węglowodory konwencjonalne