Stan prac w Polsce

Według stanu na dzień 30 listopada 2017 r. w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 7 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy).
 
Do 30 listopada 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.
 
Więcej aktualnych informacji znajduje się w poniższych zestawieniach i mapach.

Koncesje

Prace rozpoznawcze

Prace rozpoznawcze - węglowodory konwencjonalne