Informacje podstawowe

O kampanii

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach” była realizowana przez Ministerstwo Środowiska ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pod koniec 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła konkurs skierowany do wszystkich państw członkowskich UE na realizację działań informacyjnych i dialogu ze społeczeństwem na temat gazu z łupków. Polska jest jednym z trzech krajów Unii, które je przeprowadzi. Kampania trwała do końca 2013 roku.

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, miała charakter regionalny. Objęła dwa obszary: Polskę północna (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) i Lubelszczyznę (woj. lubelskie), czyli tereny o największej aktywności firm poszukiwawczych, uznawane za jedne z najbardziej perspektywicznych pod względem zasobów złóż.

Adresatami kampanii byli w pierwszej kolejności mieszkańcy obu regionów, ale niektóre działania były skierowane również do innych stron zaangażowanych w proces poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu, w tym do przedstawicieli administracji samorządowej, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych, firm poszukiwawczych, naukowców itp.

Cel kampanii

Głównym celem kampanii „Porozmawiajmy o łupkach” było z jednej strony dostarczenie zainteresowanym osobom sprawdzonych i kompletnych informacji na temat gazu z łupków, a z drugiej – stworzenie możliwości nawiązania dialogu przez różne grupy zaangażowane w prace poszukiwawczo-rozpoznawcze.

Działania w ramach kampanii

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach” ma własną stronę internetową, na której znajdują się m.in. informacje na temat:

  • najważniejszych działań w ramach kampanii (zobacz tutaj),

  • stanu prac poszukiwawczo-rozpoznawczych trwających w Polsce (zobacz tutaj),

  • środowiskowych, administracyjnych i technologicznych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania (zobacz tutaj).

Strona umożliwia także zadanie dowolnego pytania na temat niekonwencjonalnych złóż gazu, na które odpowiadać będą eksperci z dziedziny geologii i ochrony środowiska. Zarówno pytania, jak i odpowiedzi znajdą się tutaj.

W ramach kampanii wśród mieszkańców obu regionów przeprowadzona została także ankieta na temat gazu z łupków. Jej wyniki znajdują się na tutaj.

Najważniejszym punktem kampanii były dwa wysłuchania publiczne, które odbyły się w obu regionach w październiku 2013 r. Ich celem było umożliwienie wymiany poglądów na temat gazu z łupków między mieszkańcami terenów objętych pracami oraz innymi zainteresowanymi stronami – przedstawicielami władz samorządowych, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz firm poszukiwawczych. Zaproszone osoby miały okazję przedstawić swoją opinię dotyczącą trwających w regionie prac oraz innych zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wysłuchali wszystkich wystąpień i na ich podstawie opracowali dokument, który wskazuje najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron oraz niezbędne działania na przyszłość.