Wysłuchania publiczne

Co to jest wysłuchanie publiczne?

Wysłuchanie publiczne to spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, organizowane najczęściej w ramach procesu tworzenia prawa, dające możliwość wypowiedzenia swojej opinii na dany temat.

Głos wszystkich uczestników wysłuchania jest tak samo ważny, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu, światopoglądu itp.

Organizatorzy wysłuchania publicznego, zwłaszcza gdy odbywa się ono w związku z projektem legislacyjnym, są zobowiązani do odniesienia się do zebranych opinii i w uzasadnionych przypadkach – do ich uwzględnienia.

Informacje o przebiegu wysłuchania i wypływających z niego wnioskach są podawane do publicznej wiadomości.

 

Wysłuchania publiczne w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach”

Wysłuchania publiczne w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach” odbyły się 1 października 2013 r. w Gdańsku i 8 października 2013 r. w Lublinie. Szczegóły dotyczące obu wysłuchań znajdują się tutaj (Gdańsk) i tutaj (Lublin).

Celem wysłuchań było umożliwienie wymiany poglądów na temat gazu z łupków między mieszkańcami terenów objętych poszukiwaniami oraz innymi zainteresowanymi stronami – przedstawicielami władz samorządowych, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych oraz firm poszukiwawczych. Zaproszone osoby miały okazję przedstawić swoją opinię dotyczącą trwających w regionie prac oraz innych zagadnień związanych z niekonwencjonalnymi złożami gazu.

Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wysłuchali wszystkich wystąpień przedstawionych podczas obu wysłuchań. Na ich podstawie opracują dokument, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy zaangażowanych stron oraz niezbędne działania na przyszłość.