Obowiązujące przepisy

Zakres przepisów, które przedsiębiorca zobowiązany jest stosować podczas działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż, a także decyzje administracyjne i pozwolenia, które musi uzyskać przed jej rozpoczęciem, zależą od wielu czynników, m.in. lokalizacji przedsięwzięcia, zakładanej technologii, zakresu korzystania z zasobów środowiska i oddziaływania na środowisko, rodzaju i ilości używanych substancji itp.

Poniżej znajdują się zestawienia przepisów – polskich i wspólnotowych – które najczęściej mają zastosowanie do działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż.

Zestawienie najważniejszych aktów prawa krajowego mających zastosowanie do gazu z łupków:

Zestawienie najważniejszych aktów prawa wspólnotowego mających zastosowanie do gazu z łupków:

Zestawienie przepisów prawnych w Polsce dotyczących gazu z łupków