Obszary przetargowe 2016 (Runda 1)

Ministerstwo Środowiska z dniem 26 czerwca 2015 r. opublikowało  informację o przestrzeniach,
dla których planuje się przeprowadzenie przetargów dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Następnie w dniu 12 listopada 2015 r. opublikowano ogłoszenie o zmianie granic obszarów. Poniżej prezentujemy listę 10 wytypowanych przestrzeni:

Zestawienie obszarów wytypowanych do postępowań przetargowych w 2016 r.

Nr

Nazwa

Powierzchnia [km2]

Cel poszukiwawczy

1

Wolin

593,01

Konwencjonalny, perm

2

Bytów

779,97

Niekonwencjonalny, gaz w łupkach, paleozoik

3

Piła

942,19

Konwencjonalny, perm

4

Chodzież

1119,08

Konwencjonalny, perm

5

Leszno

966,43

Konwencjonalny, karbon i perm

6

Malanów

876,63

Konwencjonalny i gaz zamknięty, karbon i perm

7

Ryki

968,69

Konwencjonalny, karbon

8

Proszowice

818,29

Konwencjonalny, jura i kreda

9

Błażowa

270,05

Konwencjonalny, Karpaty I ich podłoże

10

Międzyrzecze

18,90

Niekonwencjonalny, metan z pokładów węgla, karbon