Archiwum aktualności

Bytów - Publikacja zaproszenia do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż gazu ziemnego oraz wydobywanie gazu ziemnego.

Bytów - Publikacja zaproszenia do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż gazu ziemnego oraz wydobywanie gazu ziemnego.

W dniu 1 lipca 2016 r. Minister Środowiska ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49h ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.), publiczne zaproszenie do składania ofert w przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż gazu ziemnego oraz wydobywanie gazu ziemnego ze złoża na obszarze Bytów. czytaj dalej >
Publikacja zaproszeń do składania ofert w przetargach na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

Publikacja zaproszeń do składania ofert w przetargach na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż.

W dniu 23 czerwca 2016 r. Minister Środowiska ogłosił w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 49h ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ze zm.), dwa publiczne zaproszenia do składania ofert w przetargu na udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w obszarze Błażowa oraz Międzyrzecze. czytaj dalej >