Prezentacje

2015

Prezentacje w wersji polskojęzycznej

Prezentacje w wersji angielskojęzycznej

2014

2014-06-23 Warsztaty pn. „Gospodarka wodna i gospodarka odpadami w procesie poszukiwania i wydobycia gazu z łupków”:

2014-03-04 Polsko-Litewskie Seminarium „Gaz z formacji łupkowych”:

2013

2012

2010