Materiały z wysłuchań publicznych

Sprawozdanie z przebiegu kampanii i wysłuchań publicznych

      Sprawozdanie

Nagrania dźwiękowe wystąpień aktywnych uczestników

Opinie pisemne aktywnych uczestników

UWAGA: Powyższe opinie w żadnym wypadku nie odzwierciedlają stanowiska Ministerstwa Środowiska, pełną i wyłączną odpowiedzialność za ich treść ponoszą autorzy.

Wysłuchanie publiczne w Gdańsku

Wysłuchanie publiczne w Lublinie